ตอนที่ 222 ครูดุษฎี มีป้อม ระนาดทุ้มเพลงฉิ่งมุล่ง

ตอนที่ 222 ครูดุษฎี มีป้อม ระนาดทุ้มเพลงฉิ่งมุล่ง

ตอนที่ 222 : ครูดุษฎี มีป้อม ระนาดทุ้มเพลงฉิ่งมุล่ง

ชื่อเพลง : เพลงฉิ่งมุล่ง

ผู้ตีระนาดทุ้ม : ดุษฎี มีป้อม

ความยาว : 13.06 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูดุษฎี มีป้อม และการตีระนาดทุ้มเพลงฉิ่งมุล่ง

หัวเรื่อง : การเดี่ยวระนาดทุ้ม

หัวเรื่อง : เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงฉิ่งมุล่ง

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 222

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 222

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/dutsudee-meepom/