ตอนที่ 225 ครูชำนาญ เดือนนวล เพลงมอญแปลง เพลงมอญรำดาบ

ตอนที่ 225 ครูชำนาญ เดือนนวล เพลงมอญแปลง เพลงมอญรำดาบ

ตอนที่ 225 : ครูชำนาญ เดือนนวล เพลงมอญแปลง เพลงมอญรำดาบ

ชื่อเพลง : เพลงมอญแปลง

ชื่อเพลง : เพลงมอญรำดาบ

ผู้แต่ง : พูนพิศ อมาตยกุล

ผู้ขับร้อง : ชำนาญ เดือนนวล

ความยาว : 15.21 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูชำนาญ เดือนนวล กับการขับร้องเพลงมอญแปลง และเพลงมอญรำดาบ ซึ่งเป็นเนื้อร้องใหม่ที่ศาตราจารย์นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ได้แต่งขึ้น

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 225

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 225

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/chamnan-dueannuan/