ตอนที่ 227 ครูจักรายุทธ ไหลสกุล การเดี่ยวปี่เพลงพัดชา

ตอนที่ 227 ครูจักรายุทธ ไหลสกุล การเดี่ยวปี่เพลงพัดชา

ตอนที่ 227 : ครูจักรายุทธ ไหลสกุล การเดี่ยวปี่เพลงพัดชา

ชื่อเพลง : เพลงพัดชา

ผู้เดี่ยวปี่ : จักรายุทธ ไหลสกุล

ความยาว : 12.45 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของครูจักรายุทธ ไหลสกุล กับการเดี่ยวปี่เพลงพัดชา

หัวเรื่อง : การเดี่ยวปี่

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 227

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 227

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/chakrayut-laisakul/