แขกลพบุรี 3 ชั้น

แขกลพบุรี 3 ชั้น

ชื่อเพลง : เพลงแขกลพบุรี 3 ชั้น

ผู้แต่ง : พระนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้แต่งทำนอง : ช้อย สุนทรวาทิน

ผู้ขับร้อง : อภิญญา ชีวะกานนท์

ความยาว : 15.48 นาที

รายละเอียดเพิ่มเติม : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรี ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การ UNESCO กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องในโอกาสที่ UNESCO จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนกฯ

หัวเรื่อง : ทรงดนตรีไทย ณ กรุงปารีส

หัวเรื่อง : บันทึกการแสดงการแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์

หัวเรื่อง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีไทย

หัวเรื่อง : สยามบรมราชกุมารี คีตศิลปิน

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URL : http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/live_recording/khae-kon-phop-buri-3-chan/