เพลงโหมโรงมหาราช

เพลงโหมโรงมหาราช

ชื่อเพลง : เพลงโหมโรงมหาราช

ผู้แต่งทำนอง : มนตรี ตราโมท

ความยาว : 12.28 นาที่

รายละเอียดเพิ่มเติม : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรี ณ ห้องประชุมใหญ่องค์การ UNESCO กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องในโอกาสที่ UNESCO จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนกฯ

หัวเรื่อง : ทรงดนตรีไทย ณ กรุงปารีส

หัวเรื่อง : บันทึกการแสดงการแสดงสดบทเพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีรี

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : เพลงพระราชนิพนธ์

หัวเรื่อง : เพลงโหมโรง

หัวเรื่อง : เพลงบรรเลง

หัวเรื่อง : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดนตรีไทย

หัวเรื่อง : สยามบรมราชกุมารี คีตศิลปิน

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URLhttp://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/live_recording/homrong-maharat/