เพลงเบญจมหาราชาลัย

เพลงเบญจมหาราชาลัย

ชื่อเพลง : เพลงเบญจมหาราชาลัย

ความยาว : 2.51 นาที

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : สยามบรมราชกุมารีคีตศิลปิน

รายละเอียด : วีดีทัศน์ประกอบเพลงพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ชุด สยามบรมราชกุมารีคีตศิลปิน

สถานที่จัดเก็บ : เว็บไซต์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

URL : http://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/live_recording/bencha-maha-racha-lai/