เฉลิม ชิดท้วม (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๕๒๓)

เฉลิม ชิดท้วม (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๕๒๓)

เฉลิม ชิดท้วม (พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๕๒๓)

 

นายเฉลิม ชิดท้วม เป็นบุตรชายคนสุดท้องของ จางวางสวน และนางแพ ชิดท้วม เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๔ ที่บ้านใกล้วัดท้องคุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทราปราการ มีพี่ชายร่วมบิดาชื่อ ศิริ เป็นนักระนาดเอกฝีมือดี และมีพี่สาวอีกคนหนึ่งชื่อ ตลับ เป็นนักร้อง และมีพี่น้องร่วมบิดา แต่ต่างมารดาอีก ๓ คน ชื่อ ชื่น แช่ม และ พิมพ์ ชิดท้วม 

นายเฉลิม ชิดท้วม เริ่มเรียนฆ้องใหญ่และระนาดจากจางวางสวน ผู้เป็นบิดามาตั้งแต่เล็กและเนื่องจากจางวางสวนมีความผูกพันชอบพอกับท่านครูจางวางทั่ว และเป็นมหาดเล็กเรือนนอกของทูนกระหม่อมบริพัตร แห่งวังบางขุนพรหม นายเฉลิมจึงได้ไปเรียนดนตรีเพิ่มจากจางวางทั่ว ได้ต่อเพลงจากท่านครูทองดี ชูสัตย์ ท่านครูจางวางทั่ว และต่อร้องเพลงจากคุณแม่เจริญ พาทยโกศล เคยทำหน้าที่เป็นคนฆ้อง คนระนาด ในงานประจำของวังบางขุนพรหม ในสมัยปลายรัชกาลที่ ๖ และตลอดรัชกาลที่ ๗ และได้ชื่อว่าเป็นลูกวงที่ฝีมือดี เข้มแข็งมากคนหนึ่งของวงปี่พาทย์บ้านพาทยโกศล รวมทั้งเป็นหัวหน้าวงของวงดนตรีจางวางสวน ผู้เป็นบิดาด้วย 

ศิษย์ของนายเฉลิมชิดท้วม ได้แก่ ลูกหลานในตระกูลชิดท้วมหลายคน อาทิ บุญช่วย ยเรศ และสุศิระ ชิดท้วม และศิษย์อื่นๆ ที่ยังสืบนามไม่ได้อีกมาก 

นายเฉลิมชิดท้วม ถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีบุตรเป็นนักดนตรี มีชื่อเสียง คือ นายสุศิระ ชิดท้วม

 

พูนพิศ อมาตยกุล

(เรียบเรียงจาก การสัมภาษณ์ของนางตลับ ชิดท้วม)

ที่มา : นามานุกรมศิลปินเพลงไทย ในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพูนพิศ อมาตยกุล, หัวหน้าโครงการ ; ผู้ร่วมโครงการ, พิชิต ชัยเสรี …[และคนอื่น ๆ].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.