ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)

ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)

ฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล

(ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)

 

นางฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล เป็นนักร้องเพลงไทยคนสำคัญ ของวงดนตรีไทย กองดุริยางค์แห่งราชนาวี เป็นศิษย์เรียนขับร้องมาจากบ้านท่านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล และต่อเพลงขับร้องจากเรือเอกแสวง วิเศษสุด ร.น. เป็นนักร้องเสียงดี แม่นเพลง และมีความรู้ในกระบวนเพลงขับร้องมากเรียกได้ว่าเป็นนักร้องชั้นนำคนหนึ่ง ซึ่งได้ถ่ายทอดเพลงขับร้องไว้แก่ คุณสุพัฒน์ บัวทั่ง จ.ส.อ.เลี่ยมลักษณ์ อยู่ดี และ จ.อ.กล้า นาคะมนัง 

ผลงานของฉวีวรรณ ไม่ได้มีแต่เฉพาะเพลงไทยเดิม แต่ยังได้ขับร้องเพลงไทยสากล อัดแผ่นเสียงไว้เป็นจำนวนไม่น้อย ผลงานเพลงไทยที่ขับร้องไว้ บันทึกเป็นเทปที่บ้านเสริมมิตรบรรเลงของนายเสริม ศาลิคุปต เป็นจำนวนมาก แนวการขับร้องถือเป็นแบบฉบับได้ ปัจจุบันพอจะหาฟังได้ที่ห้องสมุดดนตรี ทูลกระหม่อมบริพัตร หอสมุดแห่งชาติ 

ฉวีวรรณ เดิมใช้นามสกุล ทัศนกุล ถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวายขณะรับราชการเป็นนักร้องอยู่ในกองดุริยางค์ทหารเรือ ประวัติอื่นๆ ยังสืบไม่ได้

 

พูนพิศ อมาตยกุล 

(เรียบเรียงจาก คำให้สัมภาษณ์ของ ร.อ.แสวง วิเศษสุด  ร.น. และ จ.ส.อ.เลี่ยมลักษณ์ อยู่ดี)

ที่มา : นามานุกรมศิลปินเพลงไทย ในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพูนพิศ อมาตยกุล, หัวหน้าโครงการ ; ผู้ร่วมโครงการ, พิชิต ชัยเสรี …[และคนอื่น ๆ].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.