เจริญ สุโกมล (พ.ศ.๒๔๔๙–๒๕๒๕)

เจริญ สุโกมล (พ.ศ.๒๔๔๙–๒๕๒๕)

เจริญ สุโกมล

(พ.ศ.๒๔๔๙–๒๕๒๕)

 

นายเจริญ สุโกมล เป็นครูเครื่องสายและเป็นผู้ผลิตเครื่องดนตรีไทยคนสำคัญของจังหวัดเชียงราย เกิดเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ที่วงเวียนเล็ก อำเภอธนบุรี กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของนายนิ่ม และนางผาด สุโกมล ในสายสกุลเดิมของบิดามารดาไม่มีใครเป็นนักดนตรี แต่พี่น้องร่วมบิดามารดาที่มีทั้งหมด ๘ คนนั้น มี ๓ คนที่เล่นดนตรีไทย ชื่อ นายสวัสดิ์ นายประณต และนายน้อม  สุโกมล ทุกคนชำนาญในทางเครื่องสาย 

เมื่อยังเล็กเรียนหนังสือที่วัดอนงคาราม วงเวียนเล็ก จนจบชั้นประถมปีที่ ๓ แล้วเรียนต่อในโรงเรียนสุขุมาลัย  จนจบมัธยมปีที่ ๓ ระหว่างนี้ได้เรียนดนตรีกับครูสุก เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๐ เมื่ออายุครบบวชได้บรรพชาที่วัดหิรัญรูจี มีท่านเจ้าคุณวัดอนงคารามเป็นพระอุปัชฌาย์  

พ.ศ. ๒๔๗๔ เริ่มรับราชการเป็นครูน้อยประจำที่โรงเรียนประจำอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. ๒๔๘๐ ได้ย้ายเข้ามาเป็นครูที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ จึงได้ย้อนกลับมาเล่นดนตรีไทยอีก โดยเป็นศิษย์ของ ขุนจงฝึกหัด แล้วต่อซอกับครูก้อน ครูอ่อน จนมีความสามารถในการบรรเลงเครื่องสายเป็นอย่างดี จากนั้นได้เข้ารับการอบรมในกรมศิลปากร และสอบผ่านได้รับประกาศนียบัตรเห็นนักดนตรี หลักสูตร ๑ ปี  พ.ศ. ๒๔๘๖ ได้ลาออกจากอาชีพครู ไปทำงานที่บริษัทในจังหวัดเชียงราย แล้วย้ายมาทำงานที่สำนักงานไร่ยาสูบจนเกษียณอายุ  เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ 

เมื่อมาประจำอยู่ที่บริษัทในจังหวัดเชียงรายนี้ ได้ก่อตั้งวงดนตรีไทยบรรเลงเครื่องสายเป็นที่รู้จักกันดีในจังหวัด เริ่มสอนเครื่องสายให้แก่ผู้ร่วมวงมาตั้งแต่อายุ ๓๐ ปี และต่อมาได้สอนในโรงเรียนประจำจังหวัดชาย-หญิง โรงเรียนประจำอำเภอ และวิทยาลัยครูจังหวัดเชียงราย ความที่เป็นผู้มีฝีมือและมีศิษย์ในต่างจังหวัดมา ขุนจงฝึกหัดจึงได้มอบให้ทำพิธีไหว้ครูและอ่านโองการได้ นอกจากจะเชี่ยวชาญในการสอนแล้ว ยังผลิตเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายออกจำหน่ายในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย จนมีชื่อเสียงว่า ซอด้วง ซออู้ และโทนรำมะนาของท่าน มีคุณภาพดี  

ครูเจริญมีภรรยาชื่ออนงค์ มีบุตรธิดาด้วยกัน ๓ คน ชื่อ เรณู แน่งน้อย และณรงค์ชัย ไม่มีใครเป็นนักดนตรี 

ท่านถึงแก่กรรมด้วยโรคหัวใจวาย ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๒๕  รวมอายุได้ ๗๕ ปีเศษ

 

พูนพิศ อมาตยกุล 

(เรียบเรียงจาก บันทึกประวัติศิลปินเพลงไทย ซึ่งบันทึกโดยครูเจริญ สุโกมล)

ที่มา : นามานุกรมศิลปินเพลงไทย ในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยพูนพิศ อมาตยกุล, หัวหน้าโครงการ ; ผู้ร่วมโครงการ, พิชิต ชัยเสรี …[และคนอื่น ๆ].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.