จิ้มลิ้ม (กุลตัณฑ์) ธนาคม (พ.ศ. ๒๔๕๔-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)

จิ้มลิ้ม (กุลตัณฑ์) ธนาคม (พ.ศ. ๒๔๕๔-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)

จิ้มลิ้ม (กุลตัณฑ์) ธนาคม

(พ.ศ. ๒๔๕๔-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)

 

นางจิ้มลิ้ม เป็นบุตรีของ นายมุ้ย และนางสุดใจ กุลตัณฑ์ เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๕๔ ตรงกับวันเสาร์ แรม ๑๐ ค่ำ เดือน ๙ ปีกุน 

เริ่มเรียนหนังสือครั้งแรกที่โรงเรียนสุจริต จบชั้นมัธยมปีที่ ๑ แล้วได้เริ่มเรียนดนตรีและขับร้องจากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) มีความสามารถในการขับร้องเพลงทุกประเภท ที่ถนัดมาก คือ เพลง ๓ ชั้น  แล้วเริ่มรับราชการที่โรงเรียนนาฏดุริยางค์ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ ในตำแหน่งครูสอนดนตรีและขับร้อง และรับราชการต่อมาจนกระทั่งโรงเรียนนาฏดุริยางค์กลายเป็นวิทยาลัยนาฏศิลป  และจนท่านเกษียณอายุไปเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔ 

ผลงานทางด้านการขับร้องของท่าน นอกจากจะเป็นครูสอนขับร้องแล้ว เคยบันทึกแผ่นเสียงกับห้างระฆังทอง และเป็นนักร้องประจำวงวังบางคอแหลม คือวงของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศร์ รุ่นเดียวกับ นายเผือด นักระนาดซึ่งเป็นคนระนาดเอกประจำวง นางจิ้มลิ้ม สมรสกับ นายสำเภา ธนาคม มีบุตรธิดาด้วยกัน ๒ คน เป็นชายหนึ่ง หญิงหนึ่ง แต่ไม่มีบุตรคนใดเป็นนักร้องหรือนักดนตรีเลย 

ปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๒๖) ท่านมีอายุ ๗๕ ปี พักอยู่บ้านเลขที่ ๒๘๓ วัดลุ่มเจริญศรัทธา ตรอกจันทร์ กรุงเทพมหานคร.

 

พูนพิศ อมาตยกุล 

(เรียบเรียงจาก เอกสารทะเบียนประวัติของ กรมศิลปากร และคำบอกเล่าของคุณเพลินพิศ กลีบชื่น)

ที่มา : นามานุกรมศิลปินเพลงไทย ในรอบ ๒๐๐ ปี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์โดยพูนพิศ อมาตยกุล, หัวหน้าโครงการ ; ผู้ร่วมโครงการ, พิชิต ชัยเสรี …[และคนอื่น ๆ].  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖.