รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูประสิทธิ์ ถาวร

รำลึก ๑๐๐ ปี ชาตกาล ครูประสิทธิ์ ถาวร

ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ของคุณครูประสิทธิ์ ถาวร ในวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย และวิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภายนอกร่วมกันจัดงานรำลึกถึงครูประสิทธิ์ ถาวร เพื่อย้อนกลับไปถึงองค์ความรู้ของคุณครูประสิทธิ์ ถาวร ผู้มีคณูปการต่อวงการดนตรีไทย ผ่านโปรแกรม Cisco Webex 

ช่วงเช้า

ช่วงบ่าย