สะล้อ

สะล้อ

สะล้อ

สะล้อ เครื่องดนตรีพื้นเมืองประเภทเครื่องสีของภาคเหนือ มีลักษณะคล้ายซออู้ กล่าวคือใช้กะลามะพร้าวเป็นกล่องเสียง มีขนาดต่างๆ ตามแต่วัสดุที่หาได้

SALOR, string instrument of the north, similar to Sor Oo in the making.

สถานที่ : บ้านศุกระจันร์ จังหวัดเชียงใหม่

Location : Sukrachandra House, Chiengmai.

 

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"