ระนาดเอกไม้มะริดประกอบลวดงา ฝังงาเป็นลายฝรั่ง

ระนาดเอกไม้มะริดประกอบลวดงา ฝังงาเป็นลายฝรั่ง

ระนาดเอกไม้มะริดประกอบลวดงา ฝังงาเป็นลายฝรั่ง

ระนาดเอกไม้มะริดประกอบลวดงา ฝังงาเป็นลายฝรั่ง ตรงกลางเป็นตราซึ่งมีเลขห้า และ พระจุลมงกุฎทำให้สันนิษฐานได้ว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิต

RANAD EK of marid wood (Diospyros Discolor), rimmed with ivory, inlaid with European style pattern, with number five under a crown in the centre. Most likely built during the reign of King Rama V. This instrument is now in the possession of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, at present on show at Vimarnmek Palace.

สถานที่ : พระตำหนักเรือนต้น พระราชวังดุสิต

Location : Pra Tamnak Ruenton, Dusit Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"