ระนาดเอกเหล็กรางฝังลายมุก

ระนาดเอกเหล็กรางฝังลายมุก

ระนาดเอกเหล็กรางฝังลายมุก

ระนาดเอกเหล็กรางฝังลายมุก ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

METAL RANAD EK, in the collection of H.R.H. The Crown Prince Mahavajiravudh.

สถานที่ : พระที่นั่งราชฤดี ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Rajrudi Hall, Royal Palace.

 

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"