ระนาดเอกเหล็กฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.

ระนาดเอกเหล็กฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.

ระนาดเอกเหล็กฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว.

ระนาดเอกเหล็กฝังลายงา ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

METAL RANAD EK, decorated with ivory, in the collect of H.R.H. The Crown Prince Mahavajiravudh.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"