ระนาดเอกมโหรี

ระนาดเอกมโหรี

ระนาดเอกมโหรี

ระนาดเอกมโหรี รางทำด้วยไม้มะริดประกอบลวดงา และฝังงาเป็นลายก้านขดอย่างฝรั่ง เครื่องดนตรีชุดนี้อยู่ในความดูแลของกองการสังคีต กรมศิลปากร

MAHOREE RANAD EK, of marid wood(Diospyros Discolor) decorated with ivory. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"