ระนาดทุ้ม

ระนาดทุ้ม

ระนาดทุ้ม

ระนาดทุ้ม ในชุดที่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆพระราชวังดุสิต

RANAD TOOM, in the same collection as the previous Ranad Ek. Property of H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn. At present on show at Vimarnmek Palace.

สถานที่ : พระตำหนักเรือนต้น พระราชวังดุสิต

Location : Pra Tamnak Ruenton, Dusit Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"