ระนาดทุ้มเหล็กรางฝังลายมุก

ระนาดทุ้มเหล็กรางฝังลายมุก

ระนาดทุ้มเหล็กรางฝังลายมุก

ระนาดทุ้มเหล็กรางฝังลายมุก ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

METAL RANAD TOOM, in the collection as the previous illustration.

สถานที่ : พระที่นั่งราชฤดี ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Rajrudi Hall, Royal Palace.

 

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"