พิณเพี้ยะ

พิณเพี้ยะ

พิณเพี้ยะ

พิณเพี้ยะ เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดของภาคเหนือ ใช้กะลามะพร้าวครึ่งซีกทำเป็นกล่องเสียง เวลาบรรเลงใช้กะลาที่ตัดไว้แนบกับอก เพื่อให้เกิดเสียงกังวาน มีสายทำด้วยโลหะ มีจำนวนตั้งแต่ 1 สายขึ้นไป ในภาพเป็นพิณเพี้ยะสองสาย

PIN PIA, a northern(plucking) instrument made from half of a coconut shell. It is played by placing the shell against one's chest to create resonance. This type of instrument uses metal strings, some have only one string but the one illustrated has two.

สถานที่ : บ้านศุกระจันร์ จังหวัดเชียงใหม่

Location : Sukrachandra House, Chiengmai.

 

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"