ปี่ใน ทำด้วยหินสบู่เลี่ยมทอง

ปี่ใน ทำด้วยหินสบู่เลี่ยมทอง

ปี่ใน ทำด้วยหินสบู่เลี่ยมทอง

ปี่ใน ทำด้วยหินสบู่เลี่ยมทอง เป็นเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

BHEE NAI of soapstone, trimmed with gold. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : พระตำหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

Location : Pra Tamnak Ruenton, Chitrlada Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"