ตะโพนไทย เท้าประดับมุก

ตะโพนไทย เท้าประดับมุก

ตะโพนไทย เท้าประดับมุก

ตะโพนไทย เท้าประดับมุก กองการสังคีต กรมศิลปากร เป็นผู้เก็บรักษา

THAI TAPOAN, the stand inlaid with mother of pearl. In the care of the National Theatre Division, Fine Arts Department.

สถานที่ : สวนศิวาลัย ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Shivalai Garden, Royal Palace.

 

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"