ซึง

ซึง

ซึง

ซึง เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดของภาคเหนือ มีลักษณะคล้ายกีต้าร์ แต่มีสาย 4 สาย ซึงในภาพนี้เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ เป็นผู้ประดิษฐ์ตกแต่ง มีลักษณะต่างจากแต่ก่อนเล็กน้อย โดยลูกบิดของกีต้าร์แทนลูกบิดแบบดั้งเดิม

SUENG(or SUNG), a guitar-like instrument from northern Thailand, with for strings. Built by Chao Suntorn Na Chiengmai, using guitar pegs instead of the original variety.

สถานที่ : บ้านศุกระจันร์ จังหวัดเชียงใหม่

Location : Sukrachandra House, Chiengmai.

 

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"