ซอสามสายทวนงา

ซอสามสายทวนงา

ซอสามสายทวนงา

ซอสามสายทวนงา ทวนกลางหุ้มเงินสลักลายลงยาสีเขียวและสีน้ำเงิน ถ่วงหน้าเป็นพลอยสีเหลืองล้อมด้วยพลอยสีขาวในเรือนนาก เป็นของตระกูลพาทยโกศล

SOR SAM SAI with neck of ivory. The middle neck is encircled with engraved silver, enamelled in green and blue. The sound weight is of a yellow stone, surrounded by a smaller white stone in a nag setting. Property of the Patayakosol family.

สถานที่ : พระตำหนักเรือนต้น พระราชวังดุสิต

Location : Pra Tamnak Ruenton, Dusit Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"