ฆ้องวงใหญ่ ลูกมะหวดไม้ประกอบงา

ฆ้องวงใหญ่ ลูกมะหวดไม้ประกอบงา

ฆ้องวงใหญ่ ลูกมะหวดไม้ประกอบงา

ฆ้องวงใหญ่ ลูกมะหวดไม้ประกอบงา โขนฝังมุกเป็นลวดลาย ในชุดที่มีพระนามาภิไธยย่อ ม.ว. ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร

CIRCULAR GONG, with frame pillars of wood and ivory with mother of pearl decoration. In the set of H.R.H. The Crown Prince Mahavajiravudh.

สถานที่ : พระที่นั่งราชฤดี ในพระบรมมหาราชวัง

Location : Rajrudi Hall, Royal Palace.

 

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"