ฆ้องวงใหญ่ ลูกมะหวดทำด้วยงาช้าง

ฆ้องวงใหญ่ ลูกมะหวดทำด้วยงาช้าง

ฆ้องวงใหญ่ ลูกมะหวดทำด้วยงาช้า

ฆ้องวงใหญ่ ลูกมะหวดทำด้วยงาช้าง ร้านทำด้วยโลหะหุ้มหนังกระเบน ในชุดที่สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องดนตรีส่วนพระองค์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันตั้งแสดงอยู่ ณ พระที่นั่งวิมานเมฆ พระราชวังดุสิต

CIRCULAR GONG with frame pillars of ivory. The frame is of metal covered with ray skin. Considered to be in the collection of H.M. King Rama V. Property of H.R.H Princess Maha Chakri Sirindhorn. On show at Vimarnmek Palace.

สถานที่ : พระตำหนักเรือนต้น พระราชวังดุสิต

Location : Pra Tamnak Ruenton, Dusit Palace.

อ้างอิง : หนังสือพระราชทาน "ความสุขปีใหม่"