ตอนที่498 เนรัญชรา(สติ สถิติ) ตอนที่1(ไฟล์ไม่ครบ)

ตอนที่498 เนรัญชรา(สติ สถิติ) ตอนที่1(ไฟล์ไม่ครบ)