ตอนที่ 220 ครูยรรยงค์ จมูกแดง การบรรเลงเครื่องหนัง โทนชาตรีและกลองตุ๊ก

ตอนที่ 220 ครูยรรยงค์ จมูกแดง การบรรเลงเครื่องหนัง โทนชาตรีและกลองตุ๊ก

ตอนที่ 220 : ครูยรรยงค์ จมูกแดง การบรรเลงเครื่องหนัง โทนชาตรีและกลองตุ๊ก การตีเปิงมางคอก

ชื่อเพลง : การบรรเลงเครื่องหนัง โทนชาตรีและกลองตุ๊ก

ผู้บรรเลง : ยรรยงค์ จมูกแดง

ความยาว : 14.34 นาที

รายละเอียด : ประวัติและผลงานของยรรยงค์ จมูกแดง เละการบรรรมเลงเครื่องหนัง โทนชาตรีและกลองตุ๊ก ใช้สำหรับแสดงรำมโนราห์ ละครชาตรี หนังตะลุงของภาคใต้ และการตีเปิงมางคอก

หัวเรื่อง : การบรรเลงอังกะลุง

หัวเรื่อง : การตีเปิงมางคอก

หัวเรื่อง : พบครูดนตรีไทย ตอนที่ 219

หัวเรื่อง : เพลงไทยเดิม

หัวเรื่อง : รายการพบครูดนตรีไทย ตอนที่ 219

ผู้จัดรายการ : พูนพิศ อมาตยกุล

สถานที่จัดเก็บ : https://sirindhornmusiclibrary.li.mahidol.ac.th/music_teacher/ัyanyong-chamukdang/