รายการ ศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 359 “กวีรสในบทเพลงสุนทราภรณ์”

รายการ ศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 359 “กวีรสในบทเพลงสุนทราภรณ์”

รายการ ศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 359 “กวีรสในบทเพลงสุนทราภรณ์” วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2529

ในรายการจะได้พบกับนักกวีชื่อดัง อาทิ อาจารย์สมประสงค์ ปิ่นจินดา ครูประยอม ซองทอง ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล และครูมัณฑนา โมรากุล [นักร้องรุ่นแรกของวงสุนทราภรณ์]

รายละเอียดของรายการนั้น ได้แบ่งคำกวีในบทเพลงสุนทราภรณ์ออกเป็น 11 ประเภท ได้แก่ 1) เพลงเกี่ยวกับสถาบันมหากษัตริย์ 2) เพลงปลุกใจ 3) เพลงสถาบัน 4) เพลงท้องถิ่น 5) เพลงปรัชญาชีวิต ค่านิยม 6) เพลงรัก 7) เพลงเศร้า 8) เพลงชมโฉม 9) เพลงที่มาจากเพลงไทยเดิม 10) เพลงเทศกาล และ 11) เพลงร้องเพื่อความรื่นเริง โดยจะกล่าวถึงความงามของคำกลอนและหยิบยกบทเพลงต่าง ๆ มาเปิดในรายการ

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ยังทิ้งท้ายในรายการถึงระดับการฟังเพลงของมนุษย์มี 5 ระดับ อันได้แก่ ระดับที่ 1 ฟังรู้เพลงบรรเลงผ่าน ระดับที่ 2 ฟังประมาณสื่อสารได้ ระดับที่ 3 ฟังด้วยใจสัมผัสจำ ระดับที่ 4 ฟังลึกล้ำซ้ำวิจารณ์ และระดับที่ 5 ระดับสุดท้าย ฟังพิการเกินมนุษย์

วิดีทัศน์ชุดนี้ อนุรักษ์โดยห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล