การแสดงศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 588 ลิเกทรงเครื่อง คณะครูบุญยัง เกตุคง [เกตุคงดำรงศิลป์]

การแสดงศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 588 ลิเกทรงเครื่อง คณะครูบุญยัง เกตุคง [เกตุคงดำรงศิลป์]

การแสดงศูนย์สังคีตศิลป์ ครั้งที่ 588 ลิเกทรงเครื่อง คณะครูบุญยัง เกตุคง [เกตุคงดำรงศิลป์]

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2534

 

รายการแสดง โหมโรง [เพลงสาธุการ ออกเพลงตระมงคลจักรวาล]

การแสดงที่ 1 ร้องเพลงเชื้อ [ใช้ในการอธิฐาน] รำหน้าพาทย์เพลงตระเชิญเหนือเชิญใต้ [ไหว้ครู] ร้องเพลงเทพชาตรีและรำเพลงเชิด [เข้าโรง]

การแสดงที่ 2 ลิเกทรงเครื่องเรื่องอิเหนา รำตอนใช้บน ร้องเพลงฝรั่งรำเท้า ออกเพลงสะระหม่าแขก

การแสดงที่ 3 ลิเกทรงเครื่องเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนพระไวยเกี้ยวนางวันทองแปลง [เกี้ยวพาราสี] ร้องเพลงพราหมณ์ดีดน้ำเต้า เพลงสาลิกาแก้ว เพลงนาคราช โอ้ชาตรีนอก /รำเพลงเร็วแม่หม้ายตำข้าว [รำลงสวน] ​

การแสดงที่ 4 ลิเกทรงเครื่องเรื่องอิเหนา ตอนชมดง ร้องเพลงตับแม่ศรีทรงเครื่อง ราชนิเกลิง จบการแสดง ปี่พาทย์ทำเพลงสรรเสริญพระบารมี ผู้แสดง ​บุญยัง เกตุคง [อิเหนา] ตาล กิ่งเพชร [สังคามาระตา]

 

ผู้แสดง

​บุญยัง เกตุคง

​สินพร ผ่องศรี

​วิเชียร [ไม่ทราบนามสกุล] ​

ตาล กิ่งเพชร

 

รายนามนักดนตรี

ปี่ใน ​​จำเนียร ศรีไทยพันธุ์

ระนาดเอก เสรี หริมพานิช

ระนาดทุ้ม ​บุญยงค์ เกตุคง

ฆ้องวงใหญ่ ​สุเชาว์ หริมพานิช0

ตะโพน​​ จ่าเอกสกล อ่องเอี่ยม

กลองทัด ​ประยงค์ กิจนิเทศ

ฉิ่ง ​​บุญปลอด บานเย็น

 

ดำเนินรายการโดย​

นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล