การแสดงพื้นบ้านกันตรึม บุรีรัมย์ 14 ธ.ค. 2534

การแสดงพื้นบ้านกันตรึม บุรีรัมย์ 14 ธ.ค. 2534

การแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2534

“กันตรึม” คณะป้าพลอย ลาดประโคน จังหวัดบุรีรัมย์

การแสดงพื้นบ้านเพื่อประชาชน ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย