การบรรเลงและขับร้องดนตรีพม่า

การบรรเลงและขับร้องดนตรีพม่า

การบรรเลงและขับร้องดนตรีพม่า

การบรรเลงและขับร้องดนตรีพม่า โดยวิทยาลัยนาฏศิลป ในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ประมาณปี พ.ศ. 2507-2508 ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

 

วิดีโอและข้อมูลโดย สมาน น้อยนิตย์