เพลงไร้พรมแดน ชุดแปลงเป็นไทยสากล

เพลงไร้พรมแดน ชุดแปลงเป็นไทยสากล

 ชื่อไฟล์ : เพลงไร้พรมแดน

บรรยาย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ผลิตโดย : มูลนิธิราชสุดา

รหัส : DM.009

เมนูเนื้อหา : หนังสือเสียงเดซี่

เพลงไร้พรมแดน จีน-ไทย

หง ชุ่ย เหลี่ยน แปลงเป็นไทยชื่อ บัวแดง และกลับมาเถิดคนดี (จางลู่-เพ็ญแข-สวลี-ธานินทร์)

เยี่ย ไหล เชียง แปลงเป็นไทยชื่อ กำสรวงรักและหอมดอกราตรี (ซุนอี้หัว-เพ็ญศรี-สุวรรณา-เติ้งลี่จวิน)

เยี่ย ไหล เชียง (กำสรวงรักและหอมดอกราตรี) (ซุนอี้หัว – เพ็ญศรี – สุวรรณา – เติ้งลี่จวิน)

ฟู่ ซิน ตี เหยิน (คนขาดเมตตา) เล่ย เตอ เชียง อา(น้ำตามาลี) อู๋กัง – อุมาพร บัวพึ่ง-เพียงพิศ ศิริวิไล

ไถ หวั่น เสี่ยว เตี้ยว แปลงเป็นไทยชื่อ วิมานใต้หวัน(เก้อ หล่าน – บุปผา สายชล)

ขัน โจว หว่อ แปลงเป็นไทยสากลชื่อ เห็นใจฉันบ้าง และเห็นใจฉันหน่อย (เหม่ยไต้ – นันทา – จินตนา)

อั้ว โหย่ว อี้ ต้วน ฉิง แปลงเป็นไทย ชื่อ สิ้นเยื่อขาดใย (ไถ่ฉิน – สุเทพ วงศ์กำแหง)

ฟง ฉง น่า หลี่ ไหล แปลงเป็นไทยสากลชื่อ สะใจเธอหรือยัง (จางเสี่ยวอิง – อรวี สัจจานนท์)

เซียง ซือ เหอ ปั้น แปลงเป็นเพลงไทยสากลชื่อ ฝั่งเจ้าพระยา (มิสคูมี่ – ลินจง บุญนากรินทร์)

ทั่น สือ เซิน แปลงเป็นไทยชื่อ คุณเจ้าขา (ลิ่วหยิ่น – นันทา ปีตะนิละผลิน)

เหยีวน เจี้ย ฮั่น เจิ่ย เหยิน แปลงเป็นเพลงไทยชื่อ เทพธิดาดอย (ไซ่ฉิน – พันทิวา สินรัชตานันท์)

เหยีวน เจี้ย ฮั่น เจีย หลัง แปลงเป็นไทยชื่อ เทพธิดาดอย (จิ่ว เหวย – พันทิวา – สุวรรณา)