เพลงไทยเดิมของเก่าสมัยรัชกาลที่ 7

เพลงไทยเดิมของเก่าสมัยรัชกาลที่ 7

ชื่อไฟล์ : เพลงไทยเดิมของเก่าสมัยรัชกาลที่ 7

บรรยาย : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

ขับร้องโดย : คุณหญิงรามบัณฑิต สิทธิเศรณี

ผลิตโดย : มูลนิธิราชสุดา

รหัส : DM.004

เมนูเนื้อหา : หนังสือเสียงเดซี่

ปลาทอง 3 ชั้น

 

แป๊ะ 3 ชั้น (เจ้าอยู่เดียวเปลี่ยวอกฟกอนาถ)

 

อกทะเล 3 ชั้น ( สายสมรแต่จำจรจาก )

 

ทยอยนอก 3 ชั้น ( กลิ่นกุหลาบซาบนาสาพาระลึก )