อนุสรณ์งานศพ ชีวประวัติและผลงาน ครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง

อนุสรณ์งานศพ ชีวประวัติและผลงาน ครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง

 

ครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง

ครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง เกิดเมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2475 ที่ หมู่ 10 ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ของนายผูก นางหอม ร่มโพธิ์ทอง ในจำนวนพี่น้อง 8 คน จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดสาธุการาม ในปี พ.ศ. 2488 เนื่องจากฐานะทางครอบครัวยากจนจึงไม่มีโอกาสศึกษาต่อ แต่ด้วยความอุตสาหะ และกำลังใจจากบิดาที่สอนให้ท่านขวนขวายหาวิชาความรู้ จึงเริ่มพยายามศึกษาด้วยตนเอง

เมื่ออายุประมาณ 13 ปี มารดาได้ฝากท่านไปเรียนปี่พาทย์กับครูเติ้ม ทองโต ต่อมาได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ ครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ด้วยความอดทนมุ่งมั่นที่จะเรียนเพลงประกอบกับความจำเป็นเลิศ จึงได้เป็นศิษย์ของครูหลวงประดิษฐไพเราะในเวลาต่อมา เมื่ออายุครบบวช ได้อุปสมบทที่วัดสาธุการาม ตำบลท่าข้าม จังหวัดสิงห์บุรี หลังจากครูหลวงประดิษฐไพเราะถึงแก่อนิจกรรม ได้ฝากตัวเป็นศิษย์ครูสมภพ ขำประเสริฐ ครูสอน วงฆ้อง ครูบาง หลวงสุนทร และครูจำรัส อุ่นวงษ์ จึงทำให้ครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทองเป็นผู้มีฝีมือไม้ลายมือในการบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยม นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการสร้างเครื่องดนตรีไทยและประพันธ์เพลงไทยรวมทั้งบทร้อง ทั้งยังมีความตั้งใจจริงที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ทางด้านดนตรีไทยอย่างเต็มความสามารถให้แก่ลูกศิษย์

ในปี พ.ศ. 2526 ครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง ได้เข้าทำงานที่วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สอนวิชาดนตรีไทย (สาขาวิชาปี่พาทย์) เนื่องจากเป็นผู้มีผลงานดีเด่นมากมายจึงได้รับรางวัลยกย่องหลายรายการ เช่น ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม สาขาศิลปะการแสดง(ดนตรีไทย) ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (ส.ว.ช.)

 

อ้างอิง หนังสือที่ระลึกงานพระราชทานเพลิงศพ คุณครูน้ำว้า ร่มโพธิ์ทอง 29 กุมภาพันธ์ 2563