แผ่นเสียง

แผ่นเสียง

รายชื่อแผ่นเสียงภาษาไทย

wdt_ID ที่ ผู้ขับร้อง ชื่อชุด เลขหมู่
1 1 ดอน สอนระเบียบ ก็ok.นะ! PD 0001T
2 2 ยืนยง โอภากุล ก้นบึ้ง PD 0002T
3 3 เจษฎาภรณ์ คาซาอิ กรอบรูปสีแดง PD 0003T
4 4 ดิอิมพอสซิเบิ้ล กลับมาแล้ว PD 0004T
5 5 พูนศรี เจริญพงษ์ กลิ่นดอกรัก PD 0005T
6 6 กว่าดอกรักจะบาน PD 0006T
7 7 พรพิมล ธรรมสาร ก้อยซูเปอร์ฮิต PD 0007T แผ่น 1
8 8 พรพิมล ธรรมสาร ก้อยซูเปอร์ฮิต PD 0007T แผ่น 2
9 9 พรพิมล ธรรมสาร ก้อยซูเปอร์ฮิต PD 0007T แผ่น 3
10 10 บรั่นดี กับวันเวลาที่ล่วงเลย PD 0008T
ที่ ผู้ขับร้อง ชื่อชุด เลขหมู่

รายชื่อแผ่นเสียงภาษาอังกฤษ

wdt_ID NO AUTHOR TITLE CALL NO
1 1 Martin, Freddy 27 great waltzes PD 0165E
2 2 Martino, Al A merry Christmas PD 0094E
3 3 Butt, Clara Abide with me (Liddle) PD 0001E
4 4 Abbey, Westminster Abide with me PD 0002E
5 5 After the lovin' PD 0003E
6 6 Agnes Chan Agnes Chan will the circle game be unbroken PD 0004E
7 7 All star greatest hits PD 0005E
8 8 Squire, W.H. Angels guard thee (Godard) PD 0007E
9 9 Corrales, Pilita Araw-araw, gabi-gabi PD 0008E
10 10 Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 Bach Spectacular PD 0010E
NO AUTHOR TITLE CALL NO