เพลงเทิดพระเกียรติ “เทิดพระเกียรติวิศิษฏศิลปิน”

เพลงเทิดพระเกียรติ “เทิดพระเกียรติวิศิษฏศิลปิน”

เพลงเทิดพระเกียรติ “เทิดพระเกียรติวิศิษฏศิลปิน”

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสดุดี ถวายพระพร พระวิศิษฏศิลปินเนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ๒ เมษายน ในศุภวาระดิถี ๖๕ พระชนม พรรษา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะทำงานห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ทำนอง คำร้อง : ครูนคร ถนอมทรัพย์ (ศิลปินแห่งชาติ) ร่วมประพันธ์คำร้อง : รศ.ดร. สมเกียรติ รักษ์มณี เรียบเรียงเสียงประสาน : กฤตวิทย์ ภูมิถาวร lyric video : กฤตวิทย์ ภูมิถาวร Mixed&Master : กฤตวิทย์ ภูมิถาวร

นักดนตรีรับเชิญ ระนาด : นายรติวุทธิ สุดตา ขิม : นางสาวณัฐิดา นุ่มปราณี

ขับร้องหลัก นางสาวณัฐิดา นุ่มปราณี

คณะขับร้อง นายกฤตวิทย์ ภูมิถาวร นายอุดมเกียรติ เพ็งอุบล นางสาวภัทริกา นันทวิชิต นางสาวชญานิษฐ์ นิยม นายธวัชชัย สิงห์ตาก้อง นางภาพิมล ภูมิถาวร