เทปคาสเซ็ท

เทปคาสเซ็ท

รายชื่อเทปคาสเซ็ทภาษาไทย

wdt_ID ที่ ผู้ขับร้อง ชื่อเรื่อง เลขหมู่
1 1 ดนุพล แก้วกาญจน์ 16 เพลงเต้นรำ สนุก สนุก TC 0240T
2 2 พุ่มพวง ดวงจันทร์ 16 เพลงมันตลับเพชร TC 0978T
3 3 ดนุพล แก้วกาญจน์ 16 เพลงหวานซึ้ง ซึ้ง TC 0241T
4 4 พุ่มพวง ดวงจันทร์ 16 เพลงหวานตลับทอง TC 0979T
5 5 ดนุพล แก้วกาญจน์ 16 เพลงอมตะนิรันดรกาล TC 0242T
6 6 ฮอทเปปเปอร์ 16 เพลงฮิต เดอะฮอทเปเปอร์ซิงเกอร์ TC 0981T
7 7 สาธิยา ศิลาเกษ 16 เพลงฮิต สาธิยา TC 0982T
8 8 คนด่านเกวียน 16 เพลงฮิตคนด่านเกวียน TC 0980T
9 9 ชัยรัตน์ เทียบเทียม 180 เดือน TC 1022T
10 10 เล็ก คาราบาว 1975 นางาซากิ TC 1893T
ที่ ผู้ขับร้อง ชื่อเรื่อง เลขหมู่

รายชื่อเทปคาสเซ็ทภาษาอังกฤษ

wdt_ID TC_Eng AUTHOR TITLE Call No
1 1 14 Dimension hits TC 0030E
2 2 20th century guitar music TC 0080E
3 3 9402 valentine new romance II TC 0189E
4 4 Abbeville breakdown TC 0090E
5 5 Brahms, Johannes, 1833-1897 Alto rhapsody, op. 53. Tragic overture, op. 81. Variations on a theme by Haydn, op. 56a TC 0168E
6 6 Stevens, Steve Atomic playboys TC 0101E
7 7 Bach, Johann Sebastian, 1685-1750 Bach's greatest hits v.1 TC 0203E
8 8 Acoustic Alchemy (Musical group) Back on the case TC 0105E
9 9 The Beatles Beatle barkers TC 0176E
10 10 Beethoven, Ludwig van, 1770-1827 Beethoven violin concerto TC 0086E
TC_Eng AUTHOR TITLE Call No