ประกาศเลื่อนงานเสวนาเรื่อง “เพลงไทยสากลจากอดีต

ประกาศเลื่อนงานเสวนาเรื่อง “เพลงไทยสากลจากอดีต

ประกาศเลื่อนการจัดงาน
กิจกรรมงานเสวนาเรื่อง “เพลงไทยสากลจากอดีต”

ขออภัยในความไม่สะดวก
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ในขณะนี้
สมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ ขอแจ้งเลื่อนการจัดงาน เสวนาเรื่อง “เพลงไทยสากลจากอดีต”
ซึ่งจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด
ทั้งนี้ สมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ หอสมุดและคลังความรู้ฯ จะดำเนินการแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป