พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ 2 เมษายน 2561

พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ วันที่ 2 เมษายน 2561

พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์

เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2561 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จึงถือโอกาสในวันมหามงคลดังกล่าวจัด พิธีเปิดมุมแผ่นเสียง ณ ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ผู้ริเริ่มก่อตั้งห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ เป็นประธานในพิธีถวายพวงมาลัยต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดมุมแผ่นเสียง ที่พร้อมให้บริการกว่า 500 แผ่นจากหลากหลายแนวเพลง รวมไปถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียง ที่สามารถรองรับการเล่นแผ่นเสียงได้ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นแผ่นครั่งหรือแผ่นไวนิล ขนาดใดก็ตาม
สำหรับท่านใดที่มีใจรักในเสียงเพลง หรืออยากจะศึกษาค้นคว้าวิจัยทางดนตรี สามารถติดต่อเข้าใช้บริการห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ ได้ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 อาคารหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รวมไปถึงท่านใดที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมดนตรี สามารถติดต่อขอบริจาคแผ่นเสียงและสื่อทางดนตรีได้ทาง คุณกฤตวิทย์ ภูมิถาวร โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4230 e-mail : kritavit.pom@mahidol.ac.th และ คุณทวี  มานะธำรง โทร 0-2800-2680-9 ต่อ 4341 e-mail : tawee.man@mahidol.ac.th