สมเด็จพระเทพรัตน์ กับการดนตรีไทย
เพลงพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตน์
พระรูปสมเด็จพระเทพรัตน์

เพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตน์
เพลงไทยเดิม | เพลงไทยสากล
 
ชื่อเพลง เวลา หมวดหมู่เพลง
เต่าเห่ 11:04 เพลงไทยเดิม
เต่ากินผักบุ้ง 09:50 เพลงไทยเดิม
ไทยดำเนินดอย 14:08 เพลงไทยเดิม
ขึ้นพลับพลาและแขกบรเทศ 09:07 เพลงไทยเดิม
คลื่นกระทบฝั่ง 05:44 เพลงไทยเดิม
พัดชานางนาคและขึ้นพลับพลา 11:13 เพลงไทยเดิม
ลมพัดชายเขา กล่อมนารีและสร้อยเพลง 14:56 เพลงไทยเดิม
สมิงทองจำปานารี 2 ชั้น 11:43 เพลงไทยเดิม
อกทะเล 3 ชั้น 12:47 เพลงไทยเดิม
พระอาทิตย์ชิงดวง 07:33 เพลงไทยเดิม
ถวายพระพรสมเด็จพระเทพ 10:52 เพลงไทยเดิม
แขกปัตตานีหรือห่วงอาลัย 07:45 เพลงไทยเดิม
ปลาทองเถา 17:06 เพลงไทยเดิม
ลาวเล็ก 07:36 เพลงไทยเดิม
ตับชมชวนขวัญ 41:04 เพลงไทยเดิม
ไอยราชูงวงเถา 12:41 เพลงไทยเดิม