ติดต่อ

ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา, นครปฐม 73170, ประเทศไทย


ทวี มานะธำรง
โทรศัพท์ 02-800-2680-9 ต่อ 4341
tawee.man@mahidol.ac.th

กฤตวิทย์ ภูมิถาวร
โทรศัพท์ 0-2800-2680-9 ต่อ 4230
kritavit.pom@mahidol.ac.th